Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Allmänt kyrkomöte.

Finsk beskrivning

ekumeeninen kokous

Yleinen kirkolliskokous.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk