Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Särskilt inrättad skola för speciell undervisning eller för viss kategori av elever, fackskola; från 1800-talet fackskolor för till exempel fyrverkare (krut och ammunition), sedan 1900-talet för barn med syn-, hörsel- eller talskada eller intellektuell utvecklingshämning som innebär att de inte kan följa undervisningen i grundskolan.

Finsk beskrivning

erityiskoulu

Koulu, joka oli perustettu erityisopetusta tai tiettyä oppilasryhmää varten, kuten esimerkiksi ammattikoulu. 1800-luvulta lähtien erityiskouluja oli muun muassa ruudin ja ammusten valmistajille ja 1900-luvulta myös lapsille, joilla oli näkö-, kuulo- tai puhevamma tai jotka olivat kehitysvammaisuuden vuoksi soveltumattomia normaaliopetukseen.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 7: 1248. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

fackskola