Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fond upprättad av Riddarhuset i Finland 1856 i syfte att bekosta medellösa ogifta adliga kvinnors pension ur adliga jungfrustiftelsen. Fonden erhöll sina medel från de avgifter som uppbars av ofrälsemän, för deras på vissa villkor förvärvade rättighet att besitta ett frälsesäteri, till exempel fall där en ofrälse man gift sig med en adlig jungfru, som under sin livstid fick behålla besittningsrätten till frälsesäteriet enligt adelsprivilegierna 1723 och 1789.

Finsk beskrivning

aatelisneitien eläkerahasto

Suomen ritarihuoneen vuonna 1856 perustama eläkerahasto varattomien ja naimattomien aatelisneitojen tukemiseksi.

Källor

Inga källor