Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1600-talet titel på person som förestod svenska kronans hus i Moskva, Novgorod och Pskov för att tillvarata dess intressen. Benämningen användes även under 1500- och 1600-talet om tjänsteman inom inrikesförvaltningen med uppgifter inom finansförvaltningen. Faktorn fungerade som konsul, med ansvar för att främja och bevaka kronans och dess undersåtars intressen i Ryssland. Han handhade även postgången mellan regeringen och svenska ministern i Moskva och var skyldig att rapportera till Kgl. Maj:t och gränsguvernörerna om ryska förhållanden.

Finsk beskrivning

faktori, asiamies, edustaja

Nimitys, jota käytettiin 1600-luvulla Ruotsin kruunun edustustoja johtaneista henkilöistä Moskovassa, Novogordissa ja Pihkovassa. Termiä käytettiin 1500- ja 1600-luvuilla myös sisäasianhallinnon talousasioiden virkamiehestä. Faktori toimi Venäjällä konsulina, tehtävänään puolustaa Ruotsin kruunun intressejä maassa.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 7: 1288. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk