Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Herre, härskare, furste, i Ryssland ursprungligen epitet för en slavägare, från och med 1400-talet också för de ryska storfurstarna, från och med 1721 för kejsarna, huvudsakligen i deras egenskap av Rysslands främsta jord- (och slav)ägare. Slaveriet avskaffades 1868 men det kejserliga epitetet bestod till och med 1917.

Finsk beskrivning

herra, hallitsija, ruhtinas

Venäjällä alun perin orjia omistavan epiteetti, 1400-luvulta lähtien myös suurruhtinaiden, vuodesta 1721 myös keisareiden määre. Orjuus poistettiin Venäjällä 1868, mutta sana säilyi käytössä keisarin epiteettinä vuoteen 1917.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 9: 1501. http://runeberg.org/nf/