Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Beteckning för undersåtar av storfurstendömet Finland 1824–1903 som med full näringsrätt vistades i Ryssland utan ryskt medborgarskap med hemortsrätt och skattskyldighet i en socken eller stad i Finland. Gruppen är närmast jämförbar med ett separat stånd, även kallat ”finska infödingar”, som efter 1848 var ärftligt och kunde övergå till barn födda i Ryssland av finska undersåtar, som vistades där (med pass) på bestämd (tre år) eller obestämd tid.

Finsk beskrivning

Hänen Keisarillisen Majesteettinsa suomalaiset alamaiset*

Suomen suuriruhtinaskunnan alaisista käytetty nimitys vuosina 1824–1902. Suomalaisilla oli Venäjällä täydet oleskelu- ja elinkeino-oikeudet ilman Venäjän kansalaisuutta. Kotiseutuoikeus ja verovelvollisuus säilyivat suomalaisessa pitäjässä, mikä teki suomalaisista lähinnä erillistä säätyä muistuttavan ryhmän Venäjällä nimellä ”syntyperäiset suomalaiset”.

Källor

Engman, Max , Förvaltningen och utvandringen till Ryssland 1809-1917. Helsingfors 1995 , 20 1996 , 287–289.

Andra språk

Ryska finljandiskie urožency
Dåtida finska keisarillisen majesteetin suomalaiset alamaiset?