Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ledamot av herredag, riksdag, efter 1719 riksdagsman. Benämningen användes särskilt om ombud för bondeståndet.

Finsk beskrivning

herrainpäivien jäsen

Herrainpäiville osallistuva henkilö, vuodesta 1719 valtiopäivien jäsen. Nimitystä käytettiin varsinkin talonpoikaissäädyn edustajista.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 73.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 11: 552. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/