Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sedan 1540-talet om statlig tjänsteman med skrivaruppgifter i samband med tulluppbörden. Tullskrivare omnämndes i Åbo och Raumo redan på 1540-talet. I Ryssland från och med förra hälften av 1700-talet var tullskrivare en lägre tjänsteman vid tullförvaltningen. Även i Gamla Finland fanns tullskrivare vid tullförvaltningen.

Finsk beskrivning

tullikirjuri

Vuodesta 1540 lähtien muun muassa Turussa ja Raumalla mainittu valtion virkamies, joka toimi tullin kirjurina tullia perittäessä. Venäjällä 1700-luvun alkupuoliskolla tullihallinnon alempi virkamies, myös Vanhassa Suomessa.

Källor

Gardberg, C.J. & Päiviö Tommila , Stadsväsendet under nya medeltiden och i början av nya tiden. Stadsväsendets historia i Finland , Helsingfors: Finlands stadsförbund 1987 .

Holmberg, Håkon , Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (Domsagor och häradshövdingar i Finland), jämte finsk-svensk ordförteckning över i biografierna nämnda tjänster och myndigheter , Suomen kihlakunnantuomarien yhdistys 1959 , 255.

Länsräkenskaperna, Gamla Finland i Riksarkivet (enskild volym: FRA + nr) , 9968.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 654.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Smith, William , Äldre svenskt tullväsen : uppsatser utgivna med anslag ur Längmanska kulturfonden , Stockholm: Expeditionen för notiser från tullverket 1934 , 273.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Ryska tamožennyj pisar´
Tyska Zollschreiber