Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på krigarfölje som utgjorde en konungs eller stormans livvakt och kärntruppen i hans här under tidig medeltid.

Finsk beskrivning

kuninkaan henkivartiosto

Kuninkaan tai suurmiehen sotilassaattue, joka oli myös hänen henkivartiostonsa ja sotajoukkojensa ydinosasto varhaisella keskiajalla.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VI: 579f.

Andra språk

Inga termer på andra språk