Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel för ett slags överborgmästare i de stora städerna. Mycket få anställningar förverkligades. Slottsgreve omnämndes i Viborg, men torde där ha varit en hederstitel för justitieborgmästaren.

Finsk beskrivning

linnakreivi

Ylintä tuomiovaltaa käyttävä linnan tai linnoituksen päällikkö. Sittemmin suuren kaupungin ylin virkamies, ylipormestari. Viipurissa on mainittu linnakreivi, mutta se on todennäköisesti ollut kunniatittelinä pormestarille. Linnakreivejä ei ylipäätään ollut paljon.

Källor

Ranta, Raimo , Stadsväsendets allmänna utveckling. Stadsväsendets historia i Finland , Helsingfors: Finlands stadsförbund .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk