Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vanligen för arbetarklassen avsedd självhjälps- eller understödsförening som gav understöd vid arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, olycksfall och dödsfall samt för begravningshjälp. Hjälpkassorna stod i större eller mindre utsträckning under statlig uppsikt. De kontrollerades genom normativa bestämmelser om till exempel förvaltning och revision samt med reglementen.

Finsk beskrivning

apukassa, avustuskassa

tavallisesti työväenluokalle tarkoitettu apu- ja tukiyhdistys, joka antoi tukea työttömyyden, sairauden, invaliditeetin, onnettomuuden tai kuoleman yhteydessä ja avusti myös hautauksissa. Osittain valtiollisen kontrollin alainen.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 11: 824. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/