Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Exterritoriell församling för hovets medlemmar och deras tjänstefolk. Hovförsamlingen omfattade också alla i hovets olika hus boende personer. Moderkyrkan är Slottskapellet i Stockholm och som pastor verkar hovpredikanten. Hovförsamlingen lyder under hovkonsistorium.

Finsk beskrivning

hoviseurakunta

Ylialueellinen eli aluerahat ylittävä seurakunta, johon hovin jäsenet ja heidän palvelusväkensä kuuluivat. Seurakunnan kirkkona toimi Tukhoman linnakappeli ja pastorina hovisaarnaaja.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 11: 919. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Dåtida finska hoviseurakunta

Synonymer

slottsförsamlingen