Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid yrkesinspektionen som ansvarade för inspektion av och rådgivning på kvinnliga arbetsplatser som omfattades av lagstiftningen om arbetarskydd. De första tjänsterna inrättades under autonoma tiden 1903. Från 1918 övervakades de kvinnliga yrkesinspektörerna av en kvinnlig biträdande yrkesöverinspektör. Kompetenskraven för kvinnliga yrkesinspektörer var 1927 teknisk examen på institutsnivå eller universitetsexamen i nationalekonomi och hälsolära.

Finsk beskrivning

naispuolinen ammattientarkastaja

Ammattientarkistuslaitoksessa toimiva virkamies, joka vastasi tarkastuksista ja neuvonnasta naispuolisilla työsuojelun piiriin kuuluvilla työpaikoilla. Ensimmäiset virat perustettiin vuonna 1903.

Källor

Iso tietosanakirja I-XV , Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava 1931–1939 , I (1931): 477 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 945 (yrkesinspektör).