Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Gällande medborgarskap i en stat eller hemortsrätt i en socken eller kommun. Förvärvas 1) genom födseln i det land eller på den ort där mantalsskriven faders äkta, eller moders oäkta barn, samt hittebarn föds eller 2) som en särskild akt, som tillerkänner någon medborgarätt, så kallad naturalisation. Hemortsrätt förvärvas vanligen efter en viss föreskriven tidsfrist.

Finsk beskrivning

syntyperäinen

Valtion kansalaisuus tai kotipaikkaoikeus pitäjässä tai kunnassa. saadaan joko syntymän kautta tai erityisellä toimenpiteellä, naturalisaatiolla, jonka kautta jollekin tunnustetaan kansalaisoikeudet.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 615. http://runeberg.org/nf/