Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hemortsrätt som grundade sig på en annan persons hemortsrätt. Principen var att det fattigvårdssamhälle som var skyldigt att erbjuda fattigvård till familjeöverhuvudet också var skyldigt att erbjuda samma fattigvård åt hans hustru och barn (tills de fyllde 15 år) eller kvinnans oäkta barn.

Finsk beskrivning

epäitsenäinen kotipaikkaoikeus

köyhän oikeus köyhäinhoitoon toisen henkilön kotipaikan perusteella (esimerkiksi alaikäisten ja vaimon oikeus köyhäinapuun isä kautta)

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 894 (hemortsrätt).

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 , II: 708. http://runeberg.org/pieni/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 149 (hemortsrätt) .

Ståhlberg, K. J. , Suomen hallinto-oikeus. Sisäasiain hallinto , Helsinki: Otava 1915 , 325, 339–343.