Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lydnadsbrott huvudsakligen inom krigsmakten. Allmänt: förolämpning av överordnad tjänsteman.

Finsk beskrivning

tottelemattomuus(rikos), kuuliaisuusrikos

Pääosin sotaväessä käytetty termi tottelemattomuusrikoksesta. Myös: ylemmän virkamiehen loukkaaminen.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 749. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 169.

Andra språk

Dåtida finska tottelemattomuus; esimiehen loukkaus; tottelemattomuudenrikos, alistumattomuudenrikos

Synonymer

insubordinationsbrott

Se vidare