Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Samlande benämning på de ärenden som alltid skulle företas i rådet. Motsatt: privata mål, enskilda angelägenheter.

Finsk beskrivning

valtakunnan yleiset asiat

Yhteisnimitys asioille, jotka tuli aina käsitellä valtaneuvostossa.

Källor

Herlitz, Nils , Grunddragen av det svenska statsskickets historia , Stockholm: Norstedt 1928 , 167.

Andra språk

Inga termer på andra språk