Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1920 tjänsteman vald och utnämnd av riksdagen för att, vid sidan av justitiekanslern, verka som rikets högsta laglighetsövervakare, riksdagens förtroendeman och åklagare i frågor rörande fel och brister i förvaltningen som drabbar den enskildes rätt. Ämbetet har sitt ursprung i justitiekanslersämbetet som undantagsvis perioden 1766–1772 sorterade under ständerna.

Finsk beskrivning

eduskunnan oikeusasiamies

Vuonna 1920 perustettu virka, jonka haltijan valitsee eduskunta. Oikeusasimies toimii oikeuskanslerin ohella valtakunnan korkeimpana laillilsuudenvalvojana, eduskunnan luottamusmiehenä sekä syyttäjänä asioissa, jotka koskevat yksityisen henkilön oikeuksia loukkaavia virheitä ja puutteita hallinnossa. Virka pohjautuu vuosina 1766–1772 säätyjen palveluksessa toimineen oikeuskanslerin virkaan.

Källor

Nikkarinen, Lasse (toim.) , Lakitieto 4 , Helsinki: Otava 1983 , 1777–1778.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 13: 333. http://runeberg.org/nf/

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1920 (instruktion): nr 2: 1–3 .