Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning vid ämbetsverk med uppgift att behandla vissa till finansförvaltningen hörande ärenden, särskilt uppbörd och skattläggning.

Finsk beskrivning

kamaritoimituskunta

Senaatin talousosaston alaosasto, jonka tehtävänä on käsitellä tiettyjä taloushallintoon kuuluvia asioita, erityisesti veronkantoa ja verollepanoa.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska Kamaritoimituskunta; Tilin- ja luvunlaskujen toimituskunta