Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på de bestämmelser som under svenska tiden reglerade Kungliga kansliets verksamhet, arbetsfördelningen mellan tjänstemännen m.m. Den första gavs 1592, den sista 1809. Kansliordningen innehöll tidvis också arbetsordningar för olika ämbets- och tjänstemän.

Finsk beskrivning

kansliajärjestys

Källor

Cannelin, Knut , Ruotsalais-suomalainen sanakirja: Svenskt-finskt lexikon , 2 lisätty painos , 2 lisätty painos , 106 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1912 .

Herlitz, Nils , Grunddragen av det svenska statsskickets historia , Stockholm: Norstedt 1928 , 102.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 13: 1808, 811. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , IV (1912): 307 . http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Dåtida finska kansliajärjestys
Tyska kanzleiordnung