Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Polismästarens högra hand och närmaste underordnade vid poliskammaren i Helsingfors under senare delen av 1800-talet, i övriga delar av landet kallad polismästaradjoint.

Finsk beskrivning

alipoliisimestari

Poliisimestarin lähin apulainen ja häntä arvossa seuraava Helsingin poliisikamarilla 1800-luvun jälkpuoliskolla. Muualla maassa vastaava virka oli apulaispoliisimestari.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1897 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 370.

Andra språk

Dåtida finska alapoliisimestari, alipoliisimestari

Se vidare