Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tillsyningsman, uppsyningsman, enligt skolordningen 1724 titel på biskopen i hans egenskap av utövare av den högsta uppsikten över skolväsendet i stiftet. Titeln föll så småningom ur bruk i och med att ett överinspektörsämbete för folkskolorna inrättades 1861 och ett för elementarläroverken 1869.

Finsk beskrivning

efori, (koululaitoksen) valvoja

Piispalle annettu titteli hiippakunnan koululaitoksen ylimpänä valvojana (vuoden 1724 koulujärjestyksen mukaan). Titteli jäi pois käytöstä, kun vuonna 1861 perustettiin erillinen kansakoulujen ylitarkastajan virka.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 205.

Murtorinne, Eino , Finlands kyrkohistoria. Autonomins tidevarv 1809–1899 3 , Skellefteå: Artos 2000 , 44–46.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , I: 188 (efori).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Latin ephorus

Se vidare