Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Penningmedel anslagna ur stadskassan, senare statsbudgeten, för fångarnas underhåll: fångvårdsmedel. Fångmedel stadgades i städerna från 1714, för hela riket 1727. De ingick i allmänna lagen 1734.

Finsk beskrivning

vankeinhoitoon osoitetut varat

Valtionkassasta, myöhemmin valtion budjetista vankeinhoidon kustannuksia varten osoitetut varat. Niistä säädettiin jo vuonna 1714 ja ne kirjattiin lakiin vuonna 1734.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 114.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska vankivarat

Synonymer

fångamedel
fångemedel