Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1700-talet förekommande samlande beteckning för olika typer av adjunkter, predikanter och vicepastorer.

Finsk beskrivning

apupappi

1700-luvulla käytössä ollut nimitys erityyppisistä apulaisista, saarnaajista sekä varapastoreista.

Källor

Iso tietosanakirja I-XV , Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava 1931–1939 , IX (1935): 1032 (papistonapulainen).

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 14: 216. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Latin compastor, conpastor
Dåtida finska papistonapulainen; kirkkoherranapulainen; apupappi

Synonymer

compastor
conpastor
konpastor