Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Standardiserad ritning för en byggnad som skulle bekostas med offentliga medel. Till dessa byggnader hörde exempelvis kyrkor, officersboställen, banvaktarstugor, sockenmagasin och soldattorp. Ritningarna godkändes under svenska tiden av Överintendentämbetet och under autonoma tiden av Överstyrelsen för de allmänna byggnaderna.

Finsk beskrivning

mallipiirustukset

Standardisoidut piirustukset julkisista varoista kustannettaville rakennuksille, kuten kirkoille, upseerien asunnoille ja sotilastorpille.

Källor

Lundberg Ehnström, Gunilla , Hur hittar jag mitt torp i arkiven? Anteckningar om fastighetsforskning , 2 2003 , 10.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk