Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ordensprovins till vilken de svenska, danska och norska dominikanerna hörde. Den nordiska provinsen styrdes av en gardian. En gång om året samlades varje konvents prior till gemensamt kapitel under provinsialpriorns ledning. Där avgjordes frågor om förflyttningar, studier, nygrundadningar med mera. Årligen (efter 1372 vartannat år) hölls också ett generalkapitel för ordens samtliga provinser.

Finsk beskrivning

dominikaanimunkkijärjestön piirikunta

Dominikaanien piirikunta, johon kuuluivat ruotsalaiset, tanskalaiset ja norjalaiset dominikaanit. Piirikuntaa johti erillinen valvoja (gardian) ja luostareiden esimiesten tuli vuosittain kokoontua piiriesimiehen johdolla.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 603 (ordensprovins).

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , II: 607ff.

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria. Medeltiden. Reformationstiden , Stockholm: Norstedts 1997 , 49.