Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under medeltiden tjänstebeteckning för den tjänsteman som företrädde ledningen i Uppsalakollegiet i Paris, formellt innehades uppgiften av rektorn vid Uppsala domskola. Prokuratorn höll fyra gånger om året sammankomst med studenterna och övervakade studenternas skuldsättning. Ingen student fick skuldsätta sig över ett visst belopp utan prokuratorns tillstånd. Prokurator var också en titel för förvaltare av kyrkors eller ordenssamfunds förmögenheter och fullmäktig i den kanoniska rättegångsproceduren.

Finsk beskrivning

prokuraattori (Uppsala-kollegium Sorbonnessa), varainhoitaja, asiamies

Pariisin Uppsala-kollogiumin eli opiskelija-asuntolan virkailijasta käytetty nimitys keskiajalla. Prokuraattori kokoontui opiskelijoiden kanssa neljä kertaa vuodessa ja valvoi näiden velkaantumista velkakaton muodossa. Prokuraattori-nimikettä käytettiin myös kirkkojen ja luostarien varainhoitajista sekä valtuutetuista asiamiehistä kanonisessa oikeusprosessissa.

Källor

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria. Medeltiden. Reformationstiden , Stockholm: Norstedts 1997 , 57.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/