Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hospital i Rom som utgjorde centrum för de svenska pilgrimerna under medeltiden. Byggnaden skänktes till Birgitta 1353 och efter hennes död 1373 tillföll den Vadstena kloster. Verksamheten leddes av en föreståndare (procurator). Efter reformationen avstannade verksamheten.

Finsk beskrivning

Birgitan talo Roomassa

Roomassa sijaitseva talo, joka lahjoitettiin Birgitalle vuonna 1353 ja joka hänen kuoltuaan siirtyi Vadstenan luostarin hallintaan. Talosta muodostui ruotsalaisten pyhiinvaeltajien keskus keskiajalla.

Källor

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria. Medeltiden. Reformationstiden , Stockholm: Norstedts 1997 .