Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inom hela landet eller (vanligen) i en viss trakt gällande allmän sedvänja.

Finsk beskrivning

maantapa

Koko maassa tai (tavallisesti) tietyllä seudulla vallitseva tapa tai käytäntö.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 201.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Solanterä, Lasse-Juhani , Sukututkimussanasto 2, sekä mittoja, lyhenteitä, sairauksia ja kuolinsyitä 2002 , 63.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Tyska landessitte
Dåtida finska maan tapa