Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skördeutfall. Skördeutfallet under medeltiden är okänt. Materialet från 1500-talets kungsgårdar visade på stor variation. Höga siffror som 12 à 14 förekom, men också låga som 1 à 2.Beräkningssättet kunde vara mycket vilseledande eftersom samma korntal kunde innebära mycket olika skörd beroende på utsädesmängden.

Finsk beskrivning

jyväluku, satotulos

viljan satoisuuden ilmaisimena käytetty arvo.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk