Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skördeutfall. Skördeutfallet under medeltiden är okänt. Materialet från 1500-talets kungsgårdar visade på stor variation. Höga siffror som 12 à 14 förekom, men också låga som 1 à 2.Beräkningssättet kunde vara mycket vilseledande eftersom samma korntal kunde innebära mycket olika skörd beroende på utsädesmängden.

Finsk beskrivning

jyväluku, satotulos

viljan satoisuuden ilmaisimena käytetty arvo.

Källor

Inga källor