Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Nöddöpt. Beteckningen förekommer i kyrkböcker.

Finsk beskrivning

hätäkaste

Kirkonkirjoissa käytetty merkintä.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 121.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Dåtida finska hätäkaste
Latin necessitate baptizatus