Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Böter som från 1553 tillföll kronan och som vanligen utgjorde en tredjedel av de utdömda böterna (treskiftes).

Finsk beskrivning

kuninkaansakot*

kuninkaalle maksettavat sakot; Sakot, jotka tuli maksaa kruunulle ja jotka tavallisesti muodostivat noin kolmanneksen maksetuista sakoista. Vuodesta 1535 eteenpäin.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Swenne, Hakon , Svenska adelns ekonomiska privilegier 1612–1651 med särskild hänsyn till Älvsborgs län. (Diss.) 1933 , 5–6.