Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kustlandet runt den del av Bottniska viken som låg norr om Kvarken. Benämningen var vanlig under medeltiden. Området hade också en gemensam fogde, som bodde på Korsholm i Österbotten. I kyrkligt hänseende var området delat mellan Åbo stift och ärkebiskopen i Uppsala. Först på 1440-talet reglerades den kyrkliga gränsen till Kaakamo älv.

Finsk beskrivning

Norrbotten, (Pohjoispohja)

Ruotsin maakunta Pohjanlahden rannalla ja siitä ylöspäin.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk