Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Gods som donerats av kronan enligt de villkor som fastställts på riksdagen i Norrköping 1604. Varje donation skulle bekräftas på nytt av varje ny regent. Godsen fick endast ärvas av manliga arvingar. Om donationsinnehavaren avled utan manliga bröstarvingar skulle eventuella kvinnliga arvingar få ut brudskatt av kronan. Kronan kunde också enligt eget gottfinnande överlåta donationen på den kvinnliga arvingens make. Ägaren fick inte heller sälja eller förpanta godset, om detta inte först erbjöds kronan. Norrköpings beslut uppluckrades under de följande decennierna. Reduktionsbeslutet på 1655 års riksdag innebar att frälsedonationer på annat än Norrköpings besluts villkor förbjöds.

Finsk beskrivning

Norrköpingin päätöksen ehdoin lahjoitettu tilus

Tila, jonka kruunu oli lahjoittanut Norrköpingin valtiopäivillä säädettyjen ehtojen mukaisesti. Tällainen lahjoitus oli joka kerta vahvistettava uudelleen uuden hallitsijan noustessa valtaan. Tilus periytyi vain mieslinjassa eikä sitä saanut myydä ilman kruunun lupaa.

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 500f.

Jutikkala, Eino & Gabriel Nikander , Säterier och storgårdar i Finland I–II 1939 , 23–24.

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 , 23: 987.