Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under medeltiden: den gästning av församlingarna som en biskop eller ärkedjäkne utnyttjade under sina visitationsresor i stiftet. Ursprungligen innebar prokurationen livsmedel, drycker, uppehälle m.m., men så småningom ersattes den av en summa pengar. Eftersom prokurationen var förbehållen det andliga frälset behandlades eventuella underlåtelser av en andlig domstol.

Finsk beskrivning

kinkeri, keskitys

Kestitys, jota seurakunnat tarjosivat keskiajalla piispalle tai arrkidiakonille hänen vierailujensa aikana. Aun perin kyse oli elintarvikkeiden ja ylläpidon tarjoamisesta, mutta ajan mittaan velvoite muuttui rahalliseksi korvaukseksi.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , II: 382.

Andra språk

Inga termer på andra språk