Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ursprungligen var prokuration avsedd för biskopens underhåll. Den omvandlades med tiden till en penningskatt, som indrogs till kronan 1547.

Finsk beskrivning

kinkerivero*, kestitysvero*

piispan ylläpitoa varten kerätty vero; Vuoteen 1547 käytössä ollut vero, jota maksettiin alun perin luonnontuotteissa, sittemmin rahaverona.

Källor

Almquist, Johan Axel. , Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. Med särskild hänsyn till den kamerala indelningen 1 , Stockholm: Norstedt 1919–1922 , 526.