Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Mindre medicinförråd på landsbygden som upprättades av apotekare i början på 1800-talet.

Finsk beskrivning

lääkelaatikko, lääkevarikko

maaseudun lääkevarasto; Apteekkarin perustama pieni lääkevarasto maaseudulla 1800-luvulla.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 102.

Karsten, Walter , Farmacins historia i Finland , Helsingfors: Farmaceutiska föreningen 1933 .