Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning inom Medicinalstyrelsen sedan 1927. Avdelningschefen var ledamot i Medicinalstyrelsen.

Finsk beskrivning

mielisairaanhoito-osasto

Lääkintöhallituksen osasto vuodesta 1927 lähtien. Osastonjohtaja oli Lääkintöhallituksen jäsen.

Källor

Karsten, Walter , Farmacins historia i Finland , Helsingfors: Farmaceutiska föreningen 1933 .

Andra språk

Inga termer på andra språk