Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Handel med andliga ämbeten och kyrkliga vigningar.

Finsk beskrivning

simonia

kirkollisten virkojen tai vihkimysten ostaminen tai myyminen

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XIV: 639ff.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .