Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Läkemedel med en hemlig sammansättning, som inte var registrerade av Collegium medicum. År 1675 var det tillåtet för kvacksalvare att sälja arkana på marknadsplatser. Arkana förbehölls apoteken 1683. Förbuden mot obehörig försäljning upprepades bland annat 1816. År 1910 inrättades en byrå för meddelande av upplysning om bedrägliga läkemedel och läkemetoder. År 1931 skärptes kraven på import av medicinska preparat. Bestämmelser för tillverkning av inhemska specialpreparat saknades.

Finsk beskrivning

arcana, salaiset lääkeet

Lääkkkeet, joiden koostumus oli salainen ja joita Collegium medicum ei ollut rekisteröinyt. Tällaisten lääkkeiden myynti markkinapaikoilla oli sallittua puoskareille vuoteeen 1675 asti. Vuonna 1683 salaisten lääkkeiden myytnti sallittiin vain apteekeille.

Källor

Inga källor