Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Taxa för beredning av läkemedel, som ingick i den medicinaltaxa som publicerades 1699.

Finsk beskrivning

Farmaseuttisia töitä koskeva hinnasto*

lääkkeiden valmistusta koskeva hinnasto; Vuonna 1669 julkaistu lääkkeiden valmistuksesta perittäviä maksuja koskeva hinnasto.

Källor

Karsten, Walter , Farmacins historia i Finland , Helsingfors: Farmaceutiska föreningen 1933 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Taxa för beredning af recepterna