Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Medicinaltaxa utgiven 1866. I allmänna bestämmelser skiljde sig taxan från de tidigare genom att Medicinalstyrelsen var skyldig att varje höst inkomma med förslag till ny taxa ifall drogpriserna förändrades med 10 procent. Priserna i taxan var angivna i mark och penni. Dessutom framhölls att såväl medicinal- som viktualievikter, som användes på apoteken, skulle vara justerade.

Finsk beskrivning

Hänen keisarillisen majesteettinsa mitä armollisimmin Suomelle Helsingissä vahvistama lääketaksa 16. lokakuuta 1866

Vuonna 1866 julkaistu lääkehinnasto. Erona aiempaan oli se, että nyt Lääkintöhallitus oli velvoitettu laatimaan joka syksy uuden hinnaston, jos lääkeaineiden hinnat olivat muuttuneet yli 10 prosenttia. Hinnat oli ilmoitettu markkoina ja penneinä, ja painot sekä apteekki- että viktuaalipainoina.

Källor

Karsten, Walter , Farmacins historia i Finland , Helsingfors: Farmaceutiska föreningen 1933 .