Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Brev som bevisade avlagd farmasie studiosi examen samt ed. Före 1799 utfärdades farmaciestudiosibreven av den apotekare hos vilken elevtiden tillbringats.

Finsk beskrivning

farmaseuttikirje*

farmasian tutkintotodistus; Asiakirja, joka todisti, että henkilö oli suorittanut pharmasiae studiosi -tutkinnon sekä siihen liittyvän valan. Ennen vuotta 1799 kirjeen laati apteekkari, jonka luona harjoitteluaika oli vietetty.

Källor

Karsten, Walter , Farmacins historia i Finland , Helsingfors: Farmaceutiska föreningen 1933 .