Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Indelning av jordtyp i grader användes i den österbottniska och den nyländska skattläggningsmetoden för beräkning av geometriskt tunnland enligt avkastningen.

Finsk beskrivning

pellon asteluvun asettaminen, pellon tuottavuuden arviointi

Peltojen tuottavuuden arvioinnin avuksi luotu järjestelmä, joka perustui peltojen luokitteluun eri asteisiin peltoihin

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 331.