Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Civilmilitär tjänsteman, ofta officer, som var anställd vid svenska kavalleri-och artilleriregementen. Regementsstallmästaren skötte utbildningen av regementets remonter och undervisade officerarna och underofficerarna i ridning.

Finsk beskrivning

rykmentin tallimestari

Ruotsin ratsuväki- tai tykistörykmenttien henkilökuntaan kuulunut puolisotilaallinen virkamies, usein upseeri. Hän vastasi rykmentin hevosten koulutuksesta sekä opetti upseereille ja aliupseereille ratsastusta.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 226.