Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Magasinsfond med vilken man bestred fattighjälpen som utgick i spannmål, stadgades 1852. En undsättningsfond skulle finnas i varje socken eller fattigvårdssamhälle senast 1857. De bildades genom att hela befolkningen tillsköt minst en tiondedels tunna spannmål till fonden eller så att fondspannmålen, på beslut av sockenstämman, togs från ett befinligt magasin spannmålslager.

Finsk beskrivning

avustusrahasto, hätäapurahasto

Pitäjien köyhäinavun tueksi vuonna 1852 perustetut rahastot, jollainen tuli olla viimeistään vuoteen 1857 mennessä jokaisessa pitäjässä tai köyhäinhoitopiirissä. Rahaston varat kerättiin paikalliselta väestöltä niin, että jokaisen tuli antaa vähintään 1/10 tynnyriä viljaa rahastolle tai että sen käyttöön annettiin yhteisellä päätöksellä viljaa jo olemassa olevista varastoista.

Källor

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , III (1860): IV: § 2096: 716–717 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 676 (undsättning).

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 372.

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 160.

Andra språk

Dåtida finska avustusrahasto, apurahasto