Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ursprungligen medeltida skatt som bestod av vedleveranser till gränshus, fästningar och slott. Den erlades på 1500-talet ofta i penningar och omvandlades så småningom till en kontant avgift.

Finsk beskrivning

halkovero

Keskiajalta peräisin oleva vero, joka käsitti polttopuun toimittamista rajataloille, linnoituksille ja linnoille. Muuttui vähitellen rahamaksuksi 1500-luvun myötä.

Källor

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 113.