Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Samling av brottmålshandlingar i ett mål som refererades av hovrätterna till Kgl. Maj:t för vägledning eller medgivande av undantag från gällande lag och rätt. Referendesakten innehöll följebrev, den allmänna underrättens protokoll och hovrättens betänkande, i vissa fall också diskussionsprotokoll.

Finsk beskrivning

esittelyasiakirjat*

Kokoelma rikosasiaan liittyviä asiakirjoja, joihin viitattiin hovioikeuden esitellessä asiaa Kuninkaalliselle majesteetille. Esittely järjestettiin, jotta voitaisiin saada opastusta asian käsittelyssä tai lupa tehdä poikkeus vallitsevasta lainsäädännöstä.

Källor

Thunander, Rudolf , Hovrätt i funktion. Göta hovrätt och brottmålen 1635–1699 , I, 49:de bandet , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag Ab 1993 , 203.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1600-tal
1700-tal
1800-tal

1615–1809 (Finland)

Se vidare