Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sedan 1848 benämning på lantmätares skattläggningsförslag i Viborgs län under storskiftet.

Finsk beskrivning

arviointiluettelo

Nimitys maanmittaajan Viipurin läänissä tekemästä verotusehdotuksesta suurjaon aikana.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 344.

Gyldén, Claes Wilhelm , Samling af Författningar rörande Landtmäteriet och Justeringen af Mått, Mål och Vigt i Finland, utkomne åren 1836–1852 , Helsingfors: H. C. Friis 1853 , (1848): Kap VI. § 119, 129: 208–209, 215, 318.

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska arvausluettelo