Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den process genom vilken en by genomförde storskifte. Förrättningen protokollfördes och skulle fastställas av domstol.

Finsk beskrivning

isojaon toimittaminen

Isojaon virallinen toimittaminen kylässä. Toimittamisesta tehtiin pöytäkirja ja tuomioistuin vahvisti sen.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 352.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , 1:675 (isojako: toimittaa isojako).